rostik.cz
Návštěv :
Celkem : 8207
Týden : 22
Dnes : 3
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 14.10.2021 08:44:09

Administrace

Městská knihovna  Podivín je profesionální veřejnou knihovnou.  Poskytuje veřejné  knihovnické   a  informační služby. Jejím zřizovatelem je Město Podivín. V roce  2001  proběhla  celková rekonstrukce budovy . Knižní  katalog  byl postupně převeden  do elektronické podoby  a zprovozněn automatizovaný výpujční protokol . V současné době využívá knihovna knihovnický program Clavius, který byl pořízen  pomocí grantu Ministerstva kultury.  Elektronický katalog je volně přístupný.  Pro veřejnost  jsou k dispozici 3 počítače, které jsou připojeny na internet. Internet zdarma pro všechny občany.

 

Knižní fond v současné době obsahuje 16 607  knihovních jednotek a 24 druhů periodik.

 

 

Městská knihovna Podivín - nabídka služeb  

  

  Registrační  poplatky

  děti, studenti, důchodci :  50,- Kč na 365 dnů

  ostatní čtenáři:                   100,- Kč na 365 dnů

  čtenáři nad 70 let:              zdarma

 

 Knihy a časopisy si z naší knihovny si může půjčovat každý 

 zaregistrovaný čtenář na dobu 31 dnů. Po uplynutí této doby je 

 potřeba půjčenou literaturu vrátit, případně požádat ( osobně, 

 telefonicky,e-mailem ) o prodloužení vypůjčky - prodloužit lze 2x

 a to pouze, pokud není kniha žádána dalším čtenářem. 

 Knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší výpujční

 lhůtu, příp. žádat vrácení materiálů před uplynutím výpujční lhůty.

 

Meziknihovní výpujční služba MVS - poplatek za 1 knihu 40,- Kč

Tisk černobílý, stránka A4         5,- Kč 

 

 Za opožděné vrácení výpujčky se platí sankční poplatky ve výši:

1. upomínka 20,- Kč ( po 60 dnech ) poštou, běžné oznámení, email, sms

2. upomínka 30,- Kč ( po 90 dnech ) poštou, běžné oznámení, email, sms

3. upomínka 100,- Kč( po 120 dnech) poštou, email, doporučený dopis

 

za ztrátu nebo poškození knihy n. časopisu v ceně nad 50 Kč - cena knihy + poplatek 50 Kč

za ztrátu nebo poškození knihy n. časopisu v ceně do 50 Kč - cena knihy + poplatek 20 Kč

 

 

 Knihovní řád

Provozní řád  internetu