rostik.cz
Návštěv :
Celkem : 8207
Týden : 22
Dnes : 3
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 14.10.2021 08:44:09

Administrace

           

                  Provozní řád internetu pro veřejnost

 

1. Internet je možné využívat vždy v půjčovní době. Uživatel je povinnen se seznámit s provozním řádem.

2.Služby Internetu může v knihovně využívat každý uživatel knihovny starší 14 let s čtenářským průkazem zaregistrovaným na daný kalendářní rok, mládež do 14 let rovněž s platným čtenářským průkazem a v doprovodu osob starších 18 let. Uživatel musí ovládat práci s počítačem a podepsat "Prohlášení".

3.Uživatel musí dbát pokynů správce knihovny.

4.Uživatel si může předem zamluvit místo, maximálně však na 2 hodiny v týdnu a na týden dopředu.  Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 606816860. Stejným způsobem lze zamluvení stanice i zrušit. 

5.Uživatel může použít pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software

6.Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé vytisknout

7.Není povoleno užívat e-mail knihovny a provozovat počítačové hry.

8.Není povoleno prohlížení a stahování stránek s erotickou, pornografickou, rasistickou a podobnou tématikou.

9.Provozovatel ( Město Podivín) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu,zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

 10.V případě porušení Provozního řádu může být uživatel vykázán správcem knihovny.

11.Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakém koliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti)prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

12.Uživatel je povinnen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákonč.121/2000 Sb.,aut.zákon.)