Návštěv :
Celkem : 5971
Týden : 23
Dnes : 2
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 17.01.2019 14:30:52

Administrace

 

 

 

 

 

 

 

Rok  2019 

 

Hádanky  Profesora Vševěda

Správné odpovědi můžete vyplnit přímo v  knihovně, kde obdržíte list s úkoly, označíte správnou odpověď a uvedete jméno, příjmení, třídu.

Odpovědi  můžete  též vhodit  do schránky knihovny nebo osobně odevzdat v knihovně nebo poslat emailem na adresu knihovna@podivin.cz . Předmět : Hádanky pro děti

Termín doručení odpovědí je kdykoliv během měsíce, ale nejpozději  poslední den v měsíci.                                      Slosování proběhne 1. den následujícího měsíce. Výherci obdrží odměnu.                                                                      Výsledky soutěže jsou zobrazovány na webu pravidelně začátkem nového měsíce.

Knihovna otevřena: Pondělí 9 -12,30 * 13,30-18 Úterý 12,30 -18 Čtrvrtek 8 -12,30 * 13,30-18 hod.                                   Telefon: 606 816 860

Hádanky leden 

Létající ještěr

1_19b__2_.jpg 1_19b__1_.jpg

1_19b__2_.jpg 1_19b__1_.jpg

Správné odpovědi napište podle vzoru: 

Létající ještěr -  55/odpověď, 56/ odpověď, 57/odpověď, 58/ odpověď

Losování leden:

hádanka 1. Státní vlajky - A Španělsko, B Francie, C Itálie, D Japonsko, E Brazílie, F Německo. Sportovní trofeje -nepatří sem medaile číslo 5, karetní hry nejsou sport.

hádanka 2. Safír ze Sumatry - klenotník si krádež vymyslel, zloděj nemohl kopnutím zabouchnout dveře, protože se otvírají na opačnou stranu.

losování proběhlo 4.1. 2019                                                                                                                                                                                                                              výherci : Adam, Zuzka

Hádanky prosinec 2018

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutez_prosinec.jpg

hádanka 2.

OBRÁZEK : hadapros_0001_.jpg

Losování prosinec: 

hádanka 1. Kratší pěšina - obě pěšiny jsou stejně dlouhé. Jde o optický klam spočívající v tom,že obdélník trávy vypadá jako rovnoběžník. Můžeš si to ověřit pomocí kružítka. Úsečky AB a AC jsou stejně dlouhé. Čtverce a kružnice - v kružnici je 6 čtverců a ve čtverci je 10 kružnic.

hádanka 2. - adresa neznámého podezřelého zní: Adelbert Flo, Rosinen str.4, Binsen

Losování proběhlo: 6.12.2018

Výherci: Andrea, Michaela, Darina

Hádanky listopad 2018

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutez_listopad.jpg

hádanka 2.  Velký neznámý

Ruda Šebík byl zvláštní podivín, který provozoval pochybné obchody. Filip ho znal už léta. Věděl také, že Ruda nikdy nepracoval sám, ale měl vždy komplice. Filip by velmi rád zjistil, kdo ten neznámý komplic je a kde se zdržuje. Tak blízko k řešení jako dnes, Filip ještě nikdy nebyl. Pozoroval Rudu, jak posílá z pošty nějaký podezřelý balík. Jakmile pošta zavřela, dal se |Filip do prověřování všech balíků, které byly toho dne podány. Tímto způsobem se chtěl Filip dopátrat ke jménu a adrese toho velkého neznámého podezřelého.

Je to jasný případ nebo ne?  Jak tedy zní adresa ?

OBRÁZEK : listopadsoutez.jpg

 

Losování listopad

hádanka 1: Řada čísel - správná odpověď je A. Čísla na lichém místě o 1 rostou, na sudém místě o 1 klesají. Trochu složitější - správná odpověď je C. K prvnímu a druhému číslu z trojice přičítáme 2, od třetího čísla  jednu odčítáme. Cestování - správná odpověď je B. Člověk ujel jedním směrem 450 km, pak opačným 150km, znovu se 150km vrace l+ 450 km druhá půlka trasy, tedy celkem 1200 km.

hádanka 2: Tajemný duch je pan Nosek. Kdyby doopravdy právě vycházel ze sprchy,musel by mít mokré vlasy, také by na sobě neměl košili a kravatu pod koupacím pláštem. Také ho prozradila náplast na čele, která svědčila o tom, že před nedávnem do něčeho vrazil a zranil se.

 

Losování proběhlo 2.11.2018

Výherce: Robošová A., Vidlářová D., Vidlářová M.

Hádanky říjen 2018

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutez_rijen.jpg

hádanka 2.

OBRÁZEK : srijen1.jpg

Losování říjen

hádanka 1: Kousky dortu - kruh sestavíme s použitím  dílů A,C,E

Projekt domu - dům má 5 pater ( přízemí a 4 patra s okny ) Patra počítáno shora mají 1,3,5,7 oken

hádanka 2: Motýlí predátor - nebezpečná můra predátor poletuje v pravém horním rohu obrázku.

Losování proběhlo: 1.10.2018

Výherce: Lakosilová Andrea

Hádanky září 2018

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutez_zari.jpg

hádanka 2. 

Motýlí predátor
Profesor Beneš, majitel a správce jedné z nejvýznamnějších sbírek živých motýlů, očekával již několik dní poštu z Austrálie. Dnes měl konečně dorazit balík se zásilkou dvanácti nejvzácnějších živých motýlů. Když znalec motýlů přezkoumal zásilku, zůstal překvapením stát. Ne 12, ale 13 motýlů bylo v zásilce. Jako expert ihned poznal, že mezi motýli je jedna můra, která na ostatní motýly může přenést virové onemocnění. Někdo ji musel do zásilky propašovat. Někdo, kdo chtěl sbírku motýlů profesorovi zničit. Filip, který právě dorazil k panu profesorovi, potřeboval důkazy. Naštěstí měl profesor u sebe průvodku zásilky i s fotografiemi objednaných exemplářů. Kde vězí nebezpečný zabiják motýlů?kde na fotografii se nalézá?

 

OBRÁZEK : zarisoutez.jpg

Losování srpen

hádanka 1 - Zdatný obchodník - Petr vydělal 40,- Kč.  Velbloudi - beduín má 100 velbloudů. Kocouři - kocouři jsou 4.

hádanka 2 - Sladké pokušení  - otisky bot v prachu mouky prozradily zloděje. Otisky bezpochyby pocházely ze sportovních bot a ty měl na nohou jen Daněk.

 

Losování proběhlo 5.9.2018

Výherce: Škardová Sofie

Hádanky srpen 2018

hádanka 1.     

OBRÁZEK : soutezsrpen.jpg

 hádanka 2.

OBRÁZEK : ucebni_pomucky0002.jpg  Losování červenec:

hádanka 1A - Výměna kol - správná odpověď: 400 km

rezerva nahradí každému kolu 100 km, proto všechna kola včetně rezervy ujedou 400 km.

hádanka 1B - Najdi obdobnou dvojici - správná odpověď E (dvojnásobek ok na řetězu je 8)

hádanka 2 - Zmatek v obrázcích: správné pořadí obrázků je: D, I, B, H, G, E, F, C, A

Stalo se následující: Milan a opička Lulu pozorovali Romana (D), Roman přijel ke své přítelkyni Nadě (I), Roman v domě daruje Nadi cenný šperk (B), Naďa se raduje (H), oba opouštějí místnost (G), Milan posílá nahoru opičku do okna (E), opička šperk ukradne (F), a přinese ho Milanovi (C), Roman s Naďou zjistí, že šperk zmizel (A)

 

Losování proběhlo: 2.8.2018

Výherci:

Lenka Zimmermanová - správně všechny hádanky

Petr Zimmermann - správně všechny hádanky

Radek Krška - správně 2. hádanka

Vít Rejentík - správně 2. hádanka

Andrea Lakosilová - správně 2. hádanka

  

Hádanky červenec

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutezcervenec.jpg

 

hádanka 2.

OBRÁZEK : soutez_cervenec.jpgLosování červen

Hádanka 1 - správná odpověď :

Švestky obvykle začínají nést ovoce na podzim.

Hloubení jámy trvá 2 dny.

Jeden obrazec přes druhý - ve všech třech obrazcích najednou  najdeme číslo 4- správná odpověď D. Každý obrazec obsahuje  jedno číslo, které nenajdeme v ostatních obrazcích. Číslice 2 je pouze v obdélníku, číslice 8 je pouze v trojúhelníku, číslice 6 je pouze v kruhu - správná odpověď B

Hádanka 2 - správná odpověď:

Pachatele prozradil knoflík, který ležel na zemi mezi kameny. Knoflík patřil k uniformě vrátného, takže zlodějem mohl být pouze on.

 

Losování proběhlo 4.7.

 

Hádanky červen

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutezcerven.jpg

 hádanka 2.

OBRÁZEK : soutez_cerven.jpg 

Losování květen

Hádanka  1 - správná odpověď : Tucet známek po 10 Kč je celkem za 120 Kč. Známek pětikorunových bude tedy potřeba 24 ks.

Hádanka 2 - správná odpověď: V každém případě je obraz falzifikát. V 16. století telefon ještě nebyl znám. Telefon byl sestrojen až v roce 1849.

 

Losování proběhlo: 1.6.2018

Výherci: Rejentík Vít, Vidlářová Darina,  Škardová Sofie

květen

hádanka 1.

OBRÁZEK : soutezkveten1.jpg hádanka 2.

 OBRÁZEK : soutez_kveten1.jpg

 

Losování duben 2018

hádanka 1 - správné odpovědi: 36/c, 37/2.díl, 38/ čtyři koruny

hádanka 2 - správná odpověď:

Saša lhal. Nebyl celou noc pryč, jak říká. Spal doma. Nemá ani ustlanou postel a chtěl právě začít snídat. Kdyby přišel domů teprve před 5 minutami, určitě by sebou vzal mléko a noviny, které jsou před vchodem do domu.

                  

Losování proběhlo 3.5.2018 

 výherci: Vidlářová Michaela, Škardová Sofie

duben

úkol 1.

OBRÁZEK : duben_soutez.jpg

úkol 2. - napsat slovní odpověď

OBRÁZEK : dubensoutez.jpgLosování březen 2018

hádanka 1 - správné odpovědi: 26/D , 27/ C, 28/8

hádanka 2 - správná odpověď: Pytel s penězi je za komínem na zámku Krasov.Walda

 

Losování proběhlo 3.4.2018

výherci:

Škardová Lucie

Middleton Jarmila

Popovský Dominik

Zezulová Karolína

 

 

březen 

úkol 1.      Zahrada, Hádanka, Najdi lichou ponožku

 OBRÁZEK : soutez_brezen.jpg

úkol 2. Tajná zpráva 

OBRÁZEK : soutezbrezen.jpg

 

Losování únor 2018:

hádanka 1  -správné odpovědi: 60/6, 61/8, 62/ Standa

hádanka 2 -správná odpověď: Roman Švehla se narodil 30.února.Toto datum přece neexistuje!

 

Losování proběhlo 1.3.2018

výherci:

Andrea Lakosilová

Michaela Vidlářová

Zuzana Roušarová

Veronika Doláková

 

  

únor

hádanka 1. Dědečkovy narozeniny

OBRÁZEK : hadanky_unor1.jpg únor  - hádanka 2. Pan Švehla podvádí

OBRÁZEK : unorh.jpg

 

Losování leden 2018:

Zatoulaná čísla - správná odpověď  6/32, 7/32, 8/14

Růžová Magdaléna - Filip objevil v obýváku pod židlí nedopalek. Jedině pojišťovací agent Malík kouří cigarety této značky. Na základě toho byl předveden pro krádež známky.

 

Losování proběhlo 1.2.2018

výherci: 

Matěj Střižík

Adéla Robošová 

Darina Vidlářová 

Saša Střižíková

 

leden

hádanka  Zatoulaná čísla

OBRÁZEK : leden2.jpg

  hádanka Růžová Magdaléna

OBRÁZEK : image0007.jpg

 

Rok 2018

12.12. Návštěva 2.tř. ZŠ - Společné čtení Vánoční příběh 

6.12.  Předání cen vítězům listopadové soutěže 

2.11.    Společné čtení

2.11.    Předání cen výhercům říjnové soutěže 

19.10   Velké společné čtení -Doba prezidenta Masaryka ( pro děti 8-10 let)

5.10.    Velké společné čtení  - Spolkla mě knihovna  (pro děti  6 -10 let)

5.10.    Předání cen výhercům  zářijové soutěže

 5.9.     Společné čtení

 5.9.     Předání cen výhercům srpnové soutěže.

3.8.      Společné čtení

3.8.      Předání cen výhercům červencové soutěže

 4.7.     Společné čtení

 4.7.     Předání cen výhercům červnové soutěže

 1.6.      Společné čtení

 1.6.      Předání cen výhercům květnové soutěže

 4.5.      Společné čtení

 4.5.      Předání cen výhercům dubnové soutěže

 6.4.      Společné čtení

 6.4 .     Předání cen výhercům březnové  soutěže

 23.3.    Návštěva 1. třída ZŠ - společné čtení, soutěž

16.3.     Odpoledne deskových her

16.3.     Návštěva 2.tř. ZŠ - knižní novinky

14.3.     Návštěva 4.tř. ZŠ - knižní novinky

  2.3.     Společné čtení

  2.3      Předání cen výhercům únorové soutěže 

16.2.     Odpoledne deskových her, knižní novinky

 2.2.      Společné čtení                                                                                                     

 2.2.      Předání cen výhercům lednové soutěže

19.1       Společné čtení